PHP Ladda ner program

PHP

PHP är ett programmeringsspråk som används för webbutveckling. Det började utvecklas av Rasmus Lerdorf 1994 och har kontinuerligt förbättrats sedan dess. PHP är ett språk på serversidan, vilket innebär att webbsidor som användare kommer åt från sin webbläsare renderas på servern. En av de största fördelarna med PHP är att det enkelt kan bäddas in i HTML. På så sätt kan dynamiskt innehåll skapas genom att placera PHP-kod inuti HTML-sidor. PHP är också känt som ett allmänt använt språk för databasoperationer. Det kan enkelt integreras med olika databaser som MySQL, PostgreSQL, Oracle. En annan fördel med PHP är att det är plattformsoberoende. Så PHP-kod kan köras på olika operativsystem. PHP har också en stor användargemenskap och nya bibliotek, ramverk och verktyg utvecklas ständigt av denna gemenskap. PHP används i olika projekt som webbplatser, webbapplikationer, e-handelssajter, bloggar och forum. Speciellt populära innehållshanteringssystem som WordPress, Joomla och Drupal har utvecklats med PHP. Om du vill lära dig PHP finns det många resurser på internet. PHPs officiella webbplats har dokumentation, exempelkoder och guider för att komma igång. Också onlineutbildningsplattformar, böcker och videor kan vara användbara resurser för att lära sig PHP.


PHP Ladda ner program

Läs: 10